»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
Ќовини
—порт
—правочник
Ќќ¬ќ
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
ѕловдив
јнализите
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
¬сички
„итателски
ќбщество
 риминални
»нституции
ƒруги
Ѕизнес
»сл€мизаци€та на циганите върви по оста ѕазарджик - ѕловдив - јсеновград
»зточник: Plovdiv24.bg 12:43 / 08.09.2017 ќтпечатай »зпрати
©
»сл€мизаци€та на циганите и опитите да бъдат приобщавани към мюсюлманството се случват с най-бързи темпове в махалите в ѕазарджик, ѕловдив, јсеновград, ’асково и Ѕургас, показа проучване на†"24 часа". ≈мисари пропов€дват в гетата радикален исл€м, който н€ма нищо общо с традиционни€ в областите –азград, Ўумен,  ърджали, “ърговище и —мол€н. ќсвен тази ос, ко€то минава по “ракийската долина, има опити и за исл€мизиране на ромите в —еверозападна Ѕългари€, където традиционни€т исл€м е по-слабо застъпен.†

»сл€мизаци€та на циганите в Ѕългари€ като заплаха за териториалната ц€лост е тенденци€, а не реалност. “ози факт е отбел€зан в доклад на ƒържавната агенци€ "–азузнаване" за първото полугодие на 2017 г. ќсвен обръщането на гетата към мюсюлманството от ƒј– след€т и процеса с покупката на имоти от руснаци по „ерноморието.

—троеж на джамии, откриване на религиозни центрове и пром€на в навиците на циганите показват къде са проблемните точки. Ѕедността е сред основните предпоставки за приемането на исл€ма в гетата, където населението се увеличава посто€нно обратно на общата тенденци€ на демографски срив у нас.

ќсвен това изследване на "јлфа –исърч" от март €сно показва, че най-бедните от гетата са силно религиозни. “енденци€та е все повече от младите роми да приемат исл€ма, а “урци€ оказва най-гол€мо вли€ние върху т€х. ћеката на цигански€ исл€мизъм е кв. "»зток" в ѕазарджик. «а последните 15 години мюсюлманите там са над 15 000 при н€колкостотин в началото на XXI век. Ћидерът на исл€мистите в циганското гето е јхмед ћуса, който е подсъдим за пропов€дване на антидемократична идеологи€. ѕоклонникът на "»сл€мска държава" е циганин с майка христи€нка.

 ато малък страдал от шизофрени€, но се излекувал с помощта на јллах, както твърди той пред магистратите. ƒелото срещу него и още 12 имами беше върнато наскоро от ¬ — в ѕловдивски€ апелативен съд и все още продължава, докато лидерът е в ареста. ќпераци€та срещу јхмед ћуса беше проведена през 2014 г. от ƒјЌ—, ћ¬– и прокуратурата. ѕод негово вли€ние в кв. "»зток" исл€мистите са се увеличили в пъти и първо там циганките тръгнаха с бурки. ћуса пропов€два в частна джами€ в квартала, от ко€то официалното мюсюлманско вероизповедание се разграничи. √одина по-късно службите отново атакуваха кв. "»зток" по разследване за радикален исл€м.†

“о започва от клип във фейсбук, на който деца симулират обезглав€ване. јрестувани са 14 души. ќсвен ћуса това са радикализирани цигани от пловдивското гето "—толипиново", както и от јсеновград, където наскоро имаше етническо напрежение.†¬ ѕловдив јхмед ћуса пропов€двал в молитвени домове, а не в джамии. »мал приближени, които го замествали, когато отсъства. ќсвен дейността на ћуса в "—толипиново" с проповеди, възхвал€ващи "»сл€мска държава", в квартала се строи и джами€ за нуждите на в€рващите, ко€то обаче н€ма връзка с него.

ѕреди 2 седмици обаче строежът е спр€н от общината, защото е незаконен. —обственик на имота е "ћюсюлманско сунитско ханефитско изповедание" на бивши€ главен мюфти€ Ќедим √енджев. “еренът е предвиден за молитвен дом, а не за джами€.†—поред национални€ регистър на храмовете в Ѕългари€ в ѕловдив официално и посто€нно действат 3 месджида - малки мюсюлмански храмове, подобни на параклисите в православието.†

„рез т€х официалното мюсюлманско изповедание има за цел да противодейства на радикалните течени€, които проникват в квартала. ¬ "—толипиново" и Ўекер махала също все повече цигани приемат исл€ма, въпреки че тези гета са далеч от постижени€та на "»зток" в ѕазарджик. —ледващата точка по оста на исл€мизиращите се цигани е јсеновград. ¬ кра€ на юни тумба роми преби с камъни млади спортисти, което доведе до протести в града. ≈дин от арестуваните се оказа стар сподвижник на јхмед ћуса, който също е посещавал кв. "Ћозница" в јсеновград за проповеди.

—ред подсъдимите заедно с ћуса е и ходжата от "Ћозница" Ќенко ўерев. «а нуждите на мюсюлманите в циганското гето в јсеновград се строи и нова гол€ма джами€, ко€то още н€ма акт 16. √радежът ѝ започва преди 10 г. ќперации на ƒјЌ— за противодействие срещу радикални€ исл€м са провеждани и в циганските махали на ’асково и ’арманли.

¬ ромските махали са най-бедни и най-радикални

»сл€мът е единствената в€рна религи€ според 62% от мюсюлманите в гетата и тези, които са с основно образование или н€мат такова. “ова е един от изводите на представително проучване на "јлфа –исърч", публикувано през март.

—ред всички мюсюлмани одобрението към “урци€ нараства от 60% през 2011 г. до 68% през 2016 г. .ћюсюлманското население е с най-ниски€ социален статус според проучването. 63% от анкетираните декларират средномесечен доход на човек от домакинството под 250 лв., а на 74% от мюсюлманите в гетата доходът е под 100 лв.

Ќай-високо е нивото на религиозност сред мюсюлманите в гетата. 99% от т€х са за€вили, че религи€та е важна в техни€ живот. 100% са религиозни, от които 46% - дълбоко религиозни. ѕри най-младите (18-30 г.) е нараснал делът на тези, които отдават много гол€мо значение на религи€та в сво€ живот (50% през 2016 г.).

55 на сто от всички мюсюлмани са против носенето на забрадки в училище, 30% н€мат мнение и едва 15% го поддържат. 54 на сто не одобр€ват жените да ход€т навън с покрити лица (бурка, никаб), 24% не могат да прецен€т и 21% одобр€ват.

43% изказват предпочитание религиозните дейци да получават образованието си в български духовни учебни заведени€, като за петгодишни€ период има спад с 13 пункта. ¬ същото време се е увеличил с 5 пункта - на 12% - делът на тези, които см€тат, че това тр€бва да става в “урци€. 6 на сто предпочитат за духовно образование —аудитска јраби€.


ѕри€тел на ÷енко „оков с минаре до дома си в √аличе

ћестни€т цигански тартор от √аличе ћехти  асъмов вдигна джами€ до дома си в ромската махала през 2000 г. и оттогава ромите редовно € посещават. –елигиозни€т храм обаче е със статут "частен", защото го н€ма в списъка на регистрираните храмове.

¬ област ¬раца само ≈ски джами€ е действаща. —инът на ћехти  асъмов -  асъм, е подсъдим заедно с кмета на селото ÷енко „оков за рекет, палежи и заплахи за убийство. ћехти е бизнесмен, дългогодишен при€тел на „оков. ќсъден е за източване на ƒържавни€ резерв и сега е в затвора. ѕриема исл€ма през 2000 г. “огава се казва ћомчил ƒимитров, но смен€ и името си. —лед като джами€та му е завършена, там деца от ромската махала изучават исл€м, а младите посещават петъчна молитва. ¬ селото н€ма ходжа, но за молитвите идва имам от ѕлевен.
«ареждане! ћол€, изчакайте ...
0
 
 
»мам сланина от миналата година, да ти прат€ ли по еконта - а!
0
 
 
ѕри комунизма б€ха в гетатарЯШЙ.—ега изл€зоха навънка.
0
 
 
нека да оставим настрана на каква в€ра се клан€т глупавите цигани в ћќћ≈Ќ“ј .... нека се обърнем към нашата си в€ра :) там ни е силата в прошката в единството в честността :) ..... помнете църквата не е на д€до ви с ролекса .... :)
0
 
 
»нтересно дали ако стане €сно кой и как разграби  “Ѕ, материали като този ще спрат да се по€в€ват в публичното пространство. »наче по темата.....от стати€та става €сно единствено, че ƒј– следи тенденци€та, което може да прави и всеки репортер или блогър. Ќе става €сно обаче как се противопостав€ чрез прослед€ване на паричните потоци както за исл€мизаци€та, така и за "покупките на имоти от руснаци по черноморието", за което също има половин изречение.
«ащо н€мате тема за избора на генерален секретар на ќќЌ?
на 08.09.2017 г.
+2
 
 
а ƒјЌ— какво казват? или са в отпуск..
+3
 
 
–јЅќ“ј“ј ≈ ћј… »«“Џ–¬јЌј ¬≈„≈ , ћЌќ√ќ —ј Ќјѕ–≈ƒЌјЋ» ћ≈“ј—“ј«»“≈
 оментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.
ќще новини от Ќовини от ѕловдив:

»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« —ептември 2018 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
¬иж още:
јктуални теми
 онцеси€та на стадион "ѕловдив"
ƒёЎ на Ѕотев, сезон 2017/2018
‘  —партак (ѕд), сезон 2018/2019
‘утболно първенство за ветерани, сезон 2017/2018
¬дигат 130-метров небостъргач в ѕловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в ѕловдив и региона.
e-mail:
јнкета
 акво тр€бва да е бъдещето на летище ѕловдив?
ќбщината да го вземе и да го направи хубава концесионна процедура
ќбщината да го вземе и да го управл€ва сама
ƒа се даде на "местни€ консорциум" ѕ»ћ -—иенитЦ ÷ћ
ƒа остане държавно
–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти
«а реклама
ѕравила
ѕловдивчани във facebook
RSS за новините
‘утбол на живо по телевизи€та
©2004 - 2018 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Plovdiv24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Plovdiv24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—айтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
—татистика: