»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
Ќовини
—порт
—правочник
Ќќ¬ќ
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
ѕловдив
јнализите
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
¬сички
„итателски
ќбщество
 риминални
»нституции
ƒруги
Ѕизнес
»ндустри€та се мести в ѕловдив и по-малките градове! Ќито една гол€ма инвестици€ в —офи€!
»зточник: в. апитал 11:49 / 31.12.2017 ќтпечатай »зпрати
© Plovdiv24.bg
јко се съди по започналите проекти за производство в Ѕългари€, резултатите за 2017 г. съвсем не изглеждат лоши. ѕогледът върху новите инвестиции в предпри€ти€, който " апитал" прави за втора година, показва, че планираните вложени€ в 10-те най-големи проекта са с около 230 млн. лв. повече от миналогодишните. ѕреобладават проектите за разширение на съществуващи производства, най-вече от местни компании, но не липсват и нови инвеститори. ќбщо в 15-те об€вени фабрики ще бъдат инвестирани 830 млн. лв.

ѕрез годината б€ха завършени и н€кои от големите проекти, които започнаха през 2016 г. —ред т€х е инвестици€та на €понската Yazaki за близо 100 млн. лв. в ƒимитровград, където компани€та изгради трети€ си завод в страната след тези в —ливен и ямбол. ƒруг приключил проект е този на германската Osram, ко€то откри предпри€тие за електронни компоненти за осветителни тела край ѕловдив за около 50 млн. лв. «авод за авточасти в ѕазарджик за 12 млн. евро пък откри германската Kostal.

ѕодреждането през 2017 включва 15 нови проекта и н€ма претенции да е изчерпателно, тъй като н€кои от компаниите не об€в€ват инвестициите си. —ред т€х например е турската Sarkuysan, ко€то се очаква да наеме 150 души, след като завърши завода си за медни кабели в Ўумен. Ќо пък детайли има за другите две вложени€ в града на други две турски компании - Enpay и Cambro, които получиха инвестиционни сертификати за подкрепа от държавата.  ато се добави и проектът за разширение на мощностите на "јлкомет", североизточни€т град държи първенството по брой привлечени инвестиции през 2017 г.

“€ очерта и друга любопитна тенденци€ - насочване на инвеститорите към по-малко попул€рни дестинации от софийската зона "Ѕожурище" и икономическата зона на ѕловдив. Ќа практика в столицата н€ма започнат гол€м проект. √радът под “епетата все пак привлече нов ключов инвеститор - френската Latecoere, ко€то ще произвежда компоненти за самолети Airbus. ¬ същото време на инвестиционната карта през тази година се по€виха нови градове - с по два проекта например са  ърджали,  остинброд и √аброво. ћегаинвестици€та от над 430 млн. лв. на "’ювефарма" ще бъде направена в ѕещера и –азград, а градове като ямбол и ƒобрич също попадат във фокуса на производствените компании. ƒобра новина е и започването на проекта за разширение на завода за малц на "ћалтери суфле" в ѕлевен, който беше под въпрос заради липсата на нормални пътища до предпри€тието.

√одината ще бъде запомнена и с дебютното финансиране за български компании по плана "ёнкер". — договор за кредит вече разполага производител€т на олио "ќлива", който строи трети€ си завод в страната, а вече одобрен е и заемът на "’ювефарма". ƒвете финансирани дружества всъщност са и най-големите проекти за годината. Ќетрадиционно, но и двете са на компании с български собственици.

–астеж в два града
—ектор: ѕродукти за ветеринарната медицина
 омпани€: "’ювефарма"
ћ€сто: ѕещера и –азград
»нвестици€: 430.3 млн. лв. (220 млн. евро)
Ќови работни места: 270 - 310
√рупата на брат€та √еорги и  ирил ƒомусчиеви ще инвестира 150 млн. евро в нов завод за ветеринарни продукти на "Ѕиовет" в ѕещера и 70 млн. евро в завод за ветеринарни ваксини на площадката в –азград. ѕредпри€тието в ѕещера тр€бва да заработи до кра€ на 2018 г. или през първото тримесечие на 2019 г. “о ще увеличи производствени€ капацитет на "Ѕиовет" с 50% и ще осигури нови 150 работни места. «аводът в –азград се очаква да влезе в експлоатаци€ до кра€ на 2019 г. ¬ него ще бъдат наети 120 - 160 души. «а двата проекта групата беше одобрена за финансиране по плана "ёнкер" от 100 млн. евро. ќстаналата част от инвестици€та ще бъде от собствени средства и банков кредит.

“рети€т завод в редицата
—ектор: ’рани
 омпани€: "ќлива"
ћ€сто: Ѕелослав
»нвестици€: 78.2 млн. лв. (40 млн. евро)
Ќови работни места: n.a.
ѕроизводител€т на слънчогледово олио започна изграждане на трети€ си завод - в Ѕелослав (близо до ¬арна). ѕускането му ще е поетапно, като част от него тр€бва да заработи до следващата есен, а пълен капацитет ще бъде достигнат през 2020 г. ¬ момента компани€та има фабрики в  нежа и ѕолски “ръмбеш. "ќлива" е първата българска компани€, получила корпоративен заем по плана "ёнкер" за проекта си в размер на 31 млн. евро. ќборотът на българската група, собственост на јнгел √еоргиев, е над половин милиард лева, като продукци€та отива основно за износ.

√игантът от Ўумен
—ектор: ћетали
 омпани€: "јлкомет"
ћ€сто: Ўумен
»нвестици€: 69 млн. лв.
Ќови работни места: 80+
ѕроектът на производител€ на алуминиеви продукти се изпълн€ва на три фази, които тр€бва да приключат до кра€ на 2018 г. ÷елта е да се увеличи капацитетът с 30% и да се намал€т разходите за производство. »нвестици€та ще позволи на компани€та да навлезе на нови пазари, като фокусът е насочен към секторите на лекарствата и автомобилната индустри€. ќт общата сума 24 млн. лв. са собствени средства, а 45 млн. лв. са заем. ќчаква се инвестици€та да се изплати за пет години. ѕубличното дружество се контролира от турската FAF Metal.

‘ренско разширение
—ектор: ћалц
 омпани€: "ћалтери суфле Ѕългари€"
ћ€сто: ѕлевен
»нвестици€: 58.7 млн. лв. (30 млн. евро)
Ќови работни места: n.a.
‘ренската компани€ Malteries Soufflet, ко€то преди шест години купи завода за малц в ѕлевен, ще увеличи производството повече от три пъти. —троителството ще започне през пролетта, като новите мощности тр€бва да заработ€т през есента на 2019 г. ¬ момента "ћалтери суфле Ѕългари€" осигур€ва около половината от местното потребление на малц. — увеличаването на капацитета компани€та ще търси да развие износ към “урци€ и √ърци€. ѕроектът н€ма да доведе до утро€ване на персонала, който в момента е около 40 души, тъй като производството ще е автоматизирано.

”мни системи
—ектор: ≈лектрозахранващи системи
 омпани€: "»нтернешънъл пауър съплай" (IPS)
ћ€сто:  ърджали
»нвестици€: 32 млн. лв.
Ќови работни места: 240
¬ нови€ завод в  ърджали производител€т на умни системи за захранване с ток ще прави серийните си продукти, докато разработките и нестандартната продукци€ ще останат в —офи€, където е офисът на компани€та. ‘абриката ще заработи през втората половина на 2018 г., а пълни€т капацитет ще бъде достигнат в началото на 2019 г., когато в не€ ще работ€т 240 души. ¬ сградата ще се използва най-попул€рни€т продукт на компани€та - Exeron, което ще € направи енергийно независима, т.е. т€ н€ма да има нужда да използва ток от мрежата. »нвестици€та се финансира със собствени средства и банков кредит. ћажоритарни собственици са бащата —тоил “рифонов и синът јлександър –ангелов, д€лове имат два фонда и гръцката Metka.

Airbus
—ектор: —амолетни части
 омпани€: "Ћатекоер Ѕългари€"
ћ€сто: ѕловдив
»нвестици€: 29.3 млн. лв. (15 млн. евро)
Ќови работни места: 200
‘ренската група Latecoere започна изграждането на завод за самолетни части в икономическата зона на ѕловдив. ѕървоначалната инвестици€ в строителството и оборудването е 11 млн. евро, а до три години сумата ще достигне 15 млн. евро. ¬ предпри€тието ще се произвеждат елементи за самолетни врати и електроразпределителни шкафове. ќсновни€т клиент на продукци€та ще бъде Airbus. ѕроизводството тр€бва да стартира през първото тримесечие на 2018 г.

Ћидерът от  остинброд
—ектор: Ѕронежилетки
 омпани€: "ћарс армор"
ћ€сто:  остинброд
»нвестици€: 25 млн. лв.
Ќови работни места: 35
≈дин от водещите световни производители на бронежилетки - българската компани€ "ћарс армор", разшири производствените си мощности в  остинброд. — инвестици€та предпри€тието увеличи капацитета си и откри технологична лини€ за производство на бойни каски и противокуршумни щитове, както и допълнителна технологична лини€ за производство на балистични плочи. "ћарс армор" е създадена преди 15 години като семейна фирма. «а 2016 г. оборотът й е 45.8 млн. лв. —обственици на компани€та са ѕламен “ашков и съпругата му √ергана.

„етири плюс едно
—ектор: јвтомобилни части
 омпани€: "“еклас Ѕългари€"
ћ€сто:  ърджали и  румовград
»нвестици€: 18 млн. лв.
Ќови работни места: 570
»нвестици€та на компани€та, ко€то е част от турски€ холдинг Teklas, включва два проекта - изграждане на четвърти завод в  ърджали за 13.5 млн. лв. и на отделно предпри€тие в  румовград на стойност 4.5 млн. лв. –азширението в  ърджали включва също строителство на научноизследователски център с две лаборатории за изпитване на материалите и готовите издели€ - каучукови, пластмасови и метални компоненти за автомобилната индустри€. «а срок от три години компани€та ще добави нови 450 работни места към заетите там 1900 души. ¬ завода в  румовград ще бъдат наети 120 работници.

“урска кухн€
—ектор:  ухненско оборудване
 омпани€: " амбро озей Ѕ√"
ћ€сто: Ўумен
»нвестици€: 15.9 млн. лв.
Ќови работни места: 130
“урската компани€ Cambro Ozay Plastik, ко€то е дъщерна на американската Cambro, изгражда предпри€тие за кухненско и столово оборудване. ѕланът стана €сен още миналата година, но конкретната инвестици€ се разбра, след като проектът беше сертифициран през л€тото. „рез българското си дружество " амбро озей Ѕ√" компани€та закупи 20 дка терен в индустриални€ парк на Ўумен, където ще бъде разположена фабриката. ƒокато приключи строителството, фирмата е наела помещени€ под наем, където вече работ€т около 30 души.

ќще един в ямбол
—ектор: —троителни смеси
 омпани€: "Ѕаумит Ѕългари€"
ћ€сто: ямбол
»нвестици€: 15.8 млн. лв.
Ќови работни места: 22
 омпани€та ще изгради втори завод за сухи строителни смеси в ямбол, който ще е аналогичен на първи€ й в ≈лин ѕелин.  апацитетът на новата мощност ще бъде 150 хил. тона. ѕроектът в момента се подготв€, като по-рано тази година общински€т съвет реши да подаде на компани€та парцел от 20 дка, но справка в »мотни€ регистър показва, че теренът все още не е закупен. ƒружеството е част от австрийски€ Schmid Industrie Holding - един от най-големите, намиращи се в частни ръце, концерни за строителни материали в ≈вропа.

»нвестици€ с подготовка
—ектор: ќборудване за бан€
 омпани€: "Ќеопърл Ѕългари€"
ћ€сто: ƒобрич
»нвестици€: 14 млн. лв.
Ќови работни места: 170
ѕроизводител€т на гъвкави съединени€ за вода и части за санитарна арматура изгражда нов завод в ƒобрич, с което ще увеличи капацитета си с 35%.  ъм продуктовата листа ще бъдат добавени и нови издели€. ѕроектът се подготв€ от три години, когато компани€та закупи зем€та, но беше отложен от собственика - германско-швейцарската Neoperl Group, заради други приоритетни инвестиции. Ќовата база се очаква да заработи през пролетта на 2018 г. ¬ съществуващи€ завод сега работ€т 130 души, а общи€т им брой ще достигне 300 след разширението.

“урски дебют
—ектор:  омпоненти за трансформатори
 омпани€: "≈нпай трансформър компонентс Ѕългари€"
ћ€сто: Ўумен
»нвестици€: 13.3 млн. лв.
Ќови работни места: 131
“урската компани€ Enpay Endustriyel вече е наела близо 100 души в нови€ си завод в Ўумен.  омпани€та, ко€то специализира в производството на изолационни материали за електротехническата промишленост, започна строителството на фабриката върху парцел от 25 дка в индустриалната зона на града миналата година. ƒружеството има ангажимент да наеме 131 души, но плановете са в краткосрочен план работещите да достигнат 250. “ова е четвъртата фабрика на Enpay по света след производствените й мощности в “урци€, —ловаки€ и »нди€.

»нвеститори с опит
—ектор: ќпаковки
 омпани€: "Ћ— тюбс"
ћ€сто: √аброво
»нвестици€: 10.9 млн. лв.
Ќови работни места: 68
√абровската "Ћ— jюбс", ко€то е смесена компани€ между българската "—“— пак холдинг" и израелската Lageen Tuboplast (по 50%), изгражда предпри€тие за гъвкави опаковки (екструдирани туби) за козметичната, химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост. —амото дружество е създадено в кра€ на 2016 г., като и двата партньора в него имат дългогодишен опит в такова производство. ≈дна от линиите в завода тр€бва да заработи още тази година, а пълен капацитет ще бъде достигнат до кра€ на 2018 г., когато предпри€тието ще може да произвежда 21.5 млн. туби.

¬рати и прозорци
—ектор: ƒограма
 омпани€: "–олпласт груп"
ћ€сто:  остинброд
»нвестици€: 10.8 млн. лв.
Ќови работни места: 90
 омпани€та разшир€ва завода си в  остинброд, където произвежда алуминиеви и PVC врати и прозорци, външни и вътрешни щори и др. ѕроектът включва изграждане и оборудване на допълнителни производствени помещени€ към съществуващата база, както и наемане на още персонал за новото производство. «аводът беше построен през 2009 г. с инвестици€ за 72 млн. лв. —обственик е —ветлин Ќиколчев.

¬ десетката
—ектор:  омпоненти за ловни оръжи€
 омпани€: "√абинвест"
ћ€сто: √аброво
»нвестици€: 8 млн. лв.
Ќови работни места: 50
√абровското предпри€тие изгражда нов завод за компоненти за ловни и въздушни оръжи€ и спортни пистолети. »нвестици€та е на зелено в индустриалната зона на града, за което дружеството купи 47 дка зем€.  омпани€та е част от германски€ холдинг L&O, в който влизат също производителите на оръжи€ Blaser, Sauer & Sohn, Mauser и SIG SAUER. ƒружеството работи от 25 години, като периодично разшир€ва производството си. ¬ допълнение към новата база компани€та планира да удвои производствените площи през 2021 г.ќще по темата: общо новини по темата: 193
18.01.2019 »
18.01.2019 »
12.01.2019 »
05.01.2019 »
31.12.2018 »
28.12.2018 »
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница


«ареждане! ћол€, изчакайте ...
0
 
 
» много други ще дойдат, защото ѕловдив е известен в ц€л св€т със заплата от 650 лв., за 3-ри сменен режим на работа. јй, да са ¬и честити !!!
0
 
 
«ащо ли индустри€та на западна ≈вропа се премести в  итай? ≈лементарно ”отсън.
+1
 
 
’ахаха! «ащото, там вече н€ма евтина работна ръка!
0
 
 
“огава нищо да не се прави по българската зем€ като е толкова ценна.
+2
 
 
јко си нискообразован, без опит и квалификаци€, ако ще и на пет смени на работиш, н€ма да печелиш достатъчно. »рони€та е, че бъдещ икономист не разбира как работи икономиката. ћай »во ’ристов ще се окаже прав...
+2
 
 
ј що се отнас€ да инвестициите, колкото е по гол€мо търсенето на работна ръка, толкова ще е по гол€ма конкуренци€та за не€ и заплатите ще тръгнат нагоре. ¬ ѕловдив много б€ха с вашето мислене и мрънкаха, но сега е градът с най ниската незработица в Ѕългари€, и заплатите сравнено с преди н€колко години са с 50-100% нагоре.
+2
 
 
√ол€ма част от заводите б€ха икономически неизгодни, за това след като –уси€ спр€ субсидирането на държавата, т€ задлъжн€ р€зко и комунизма се срина. ¬сички заводи, които по време на комунизма са били печеливши работ€т и до ден днешен, но дори и подарък, един завод работи ли на загуба е за скрап.
-1
 
 
јми съсипете и плодородното пловдивско поле,че да мир€сате рЯШЭрЯШ≠рЯШЯ
0
 
 
¬ —офи€ взимат нормални заплати,затова б€гат капиталистите към ѕловдивските бедн€ци
0
 
 
¬ече трета година ги пише тези глупости. јко това беше верно отдавна ѕловдив тр€бваше да е стигнал до  арлово, —тара «агора, ѕазарджик и —мол€н.
 оментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.
ќще новини от Ќовини от ѕловдив:

»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« януари 2019 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
¬иж още:
јктуални теми
 онцеси€та на стадион "ѕловдив"
“¬ и шоу сезон 2018/2019
јкци€ "Ќаглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
√рипна епидеми€ обхвана страната
“енис турнир —офи€ ќупън 2018
назад 1 2 3 4 5 напред
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в ѕловдив и региона.
e-mail:
јнкета
ўе гласувате ли на предсто€щите местни избори?
ƒа, вече съм решил/а за кого
ƒа, но все още не съм решил/а за кого
Ќе
 олеба€ се
–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти
«а реклама
ѕравила
ѕловдивчани във facebook
RSS за новините
‘утбол на живо по телевизи€та
©2004 - 2018 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Plovdiv24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Plovdiv24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—айтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
—татистика: