»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
Ќовини
—порт
—правочник
Ќќ¬ќ
ќб€ви
¬ход
close
«ј–≈∆ƒјЌ≈...
Ќачало
ѕловдив
јнализите
—портни
–егионални
Ѕългари€
ћеждународни
Ћюбопитно
√алерии
Ћичности
RSS
¬сички
„итателски
ќбщество
 риминални
»нституции
ƒруги
Ѕизнес
ѕитат пловдивчани как въздухът в града ни да стане по-чист!
»зточник: Plovdiv24.bg 17:02 / 02.02.2018 ќтпечатай »зпрати
© Plovdiv24.bg
Ќа 09.01.2018 г., ќбщина ѕловдив публикува на интернет страницата си ѕроект на ѕрограма за подобр€ване на качеството на атмосферни€ въздух на територи€та на ќбщина ѕловдив и ѕлан за действие към същата за периода 2018 - 2023 г., изготвен по проект "–азработване на "ѕрограма за подобр€ване на качеството на атмосферни€ въздух на територи€та на ќбщина ѕловдив" и ѕлан за действие към същата за периода 2018 - 2023 г." є BG16ћ1ќ–002-5.002-0011-—01.

ќбществено обсъждане на разработени€ ѕроект на ѕрограма за подобр€ване на качеството на атмосферни€ въздух на територи€та на ќбщина ѕловдив и ѕлан за действие към същата за периода 2018 - 2023 г. ще се проведе на 14.02.2018 г. от 12.00 часа в √ол€ма конферентна зала на втори етаж в ƒома на културата "Ѕорис ’ристов".†

ј ето и приоритетни дългосрочни мерки за периода 2018-2023 година:

Ќа първо м€сто е дългоочакваната подм€на (поетапна) на стари и неефективни горивни инсталации с нови и модернизирани или монтиране на филтри към горивните инсталации. ѕроектът се очаква да се реализира по ќѕ "ќколна среда", очакваните средства тук са 7 000 000 лева. ≈фектът е намал€ване на фините прахови частици.

ѕрепоръчва се поетапно намал€ване изгар€нето на твърди горива и зам€на на твърдите горива с отопление на електричество. «адачата е намал€ване на бро€ на домакинствата, използващи твърди горива и намал€ване на фините прахови частици. »ндикативната стойност за тази м€рка е 1 000 000 лева, а срокът за изпълнение й до кра€ на 2023-та година. ‘инансирането ще се търси от международни източници.

ѕредлага се въвеждане на финансови стимули за зам€на на печките за отопление с екосертифицирани печки и печки на пелети, за да престане използването на стари и неефективни средства за отопление. »ндикативната предлагана стойност е в размер на 6 000 000 лева, ще се търси и международно финансиране.

 ъм тази графа с мерки спадат още увеличаване бро€ на сградите и абонатите присъединени към “≈÷ и газ, както и почистване на уличната мрежа с машини, гарантиращи високоефективно отнемане на праха.

—ледващата графа от дългосрочните мерки, но не от спешен пор€дък, които да се приведат до кра€ на 2023-та година:

ќптимизиране на транспортната схема в ѕловдив и намал€ване на времето за преминаване на автомобили през натоварените кръстовища, за да се отчете намал€ване на замърс€ването на въздуха от транспортни средства.

≈жегодно изграждане на нова или подм€на на съществуваща пътна инфраструктура с цел намал€ване на задържането на прахови частици в дупки по уличните платна и тротоарите.

ѕоддържане на строги критерии за евростандарт на двигател€ за фирмите-превозвачи, обслужващи обществени€ градски транспорт и фирмите, извършващи комунални дейности. »зползване на транспортни средства, които отговар€т на актуалните екологични стандарти цели намал€ване на замърс€ването от транспортните средства.

 онтрол на върху емисиите от промишлените инсталации и недопускане на системни превишени€ на нормите за допустими емисии.

«атрев€ване на зелени площи и осигур€ване на поддръжката им, индикативна стойност е 1 200 00 лева, а целта е намал€ване на замърс€ването на въздуха.

¬ъвеждане на ограничение за употребата на определени горива за отопление с цел прекрат€ване на изгар€нето на твърди горива с високо съдържание на с€ра. «адачата се възлага на община ѕловдив за изпълнение до кра€ на 2023-та година. ѕрепоръчва се и въвеждане на механизъм за годишно отчитане на вида на използваните средства за битово отопление.

» още от мерките в тази графа:  онтрол на строителните дейности и емисиите от строителните площадки за недопускане на замърс€ване от строителните дейности; контрол на паркирането в зелените площи на междублоковите пространства; изграждане и поддържане на велоалеи с цел ограничаване емисиите от транспорта; насърчаване на използването на автомобили с ниски и нулеви емисии, чрез провеждане на периодични информационни кампании; изграждане на инфраструктура за зареждане и поддръжка на електромобили.

100 000 е индикативната стойност за поддържане на актуална информаци€ за качеството на атмосферни€ въздух на интернет страницата на община ѕловдив и –»ќ—¬ ѕловдив, а целта - висока степен на публичност на актуалната информаци€ за  ј¬ в община ѕловдив, както и провеждане на информационни кампании сред населението за запознаване с проблемите и начините за решението им, за вредните ефекти върху околната среда и човешкото здраве от използването на твърди горива, за съществуващите европейски и национални изисквани€ за качество на атмосферни€ въздух.

Ќе са подминати реализаци€ на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради в съответствие с Ќационалната програма за енергийна ефективност и спазване на задължителни изисквани€ за енергийна ефективност при въвеждане в експлоатаци€ на нови сгради.

ќчаквани€та на експертите са през 2021-ва година (ко€то е сочена за междинна) с прилагане на мерките качеството на въздуха да е постигнало значително подобрение, но не и в пълно съответствие с нормите. ѕълно съответствие се очаква при изпълнение на всички мерки от ѕлана в кра€ на 2023-та година.ќще по темата: общо новини по темата: 133
19.01.2019 »
18.01.2019 »
17.01.2019 »
15.01.2019 »
05.01.2019 »
29.12.2018 »
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница


«ареждане! ћол€, изчакайте ...
≈хх н€ма ли н€кой да изчука това момченце „опър (впрочем незнам какво)
на 03.02.2018 г.
+1
 
 
»нтерсно е че чак сега решиха да питат народа. ќмазаха всичко , прибраха парите и когато в —офи€ се заговори за мръсен въздух веднага почнаха да се търс€т мерки.  ъде б€хте миналата / поминалата година , когато имаше много аларами за този проблем. «а мен лично най-добри€ вариант , като за начало е да се махнат всички частни фирми за градски транспорт и да се инвестира в градски и общински транспорт.  оето ще позволи общината да се заеме с транспортните проблеми. »зграждането на на тролейни линии , които са в момента на Ѕатаклиев , който уж фалирал (смешна работа). ”еднакв€ване на всички линии на градски транспорт и респективно да не се плаща на водачите за пътник/км а пълна заплата , това ще позволи на водачите да не се състезават , кой ще вземе най-много пътници - особенно в час пик това е н€какъв ад ( б€х свидетел на гонка на 2x44 от кауфланда до јграрни€ , они€ се псуваха на 3 кол€но , защо едини€ е тръгнал две минути преди други€). ќбщински транспорт също е важно е нещо. ¬ района на ѕловдив има села/градове на по има н€ма 30/40 км. , защо те не станат част от ѕловдив и до там не ходи градски транспорт. “ова би позволило на така наречените от вас "сел€ни" да намал€т качвани€ с автомобила. —лед като се обмисл€т проблемите с градски€ транспорт може да се мисли за "зелен" билет, който до н€каква степен ще реши всички проблеми с автомобоилите в града. ≈дна от мерките например е също постав€не на тъй нарачените "путарини" в централните части на града и влизането там да става на автомобили с min EURO 4. –ешаването на проблеми с градски транспорт е най-важното което тр€бва да се направи. ¬торото , което според е най-гол€мата грешка на “отев: “р€бва да се спре да се строи ударно т.е. да се спре да се строи и оправ€ всичко на куп. ѕодобна схема е най-големи€ замърсител на въздуха. » това бавно бавно , но не славно развитие на всички проекти ( € поради липса на хора , € поради липса на средства , € фирмата изпълнител "бай мангал" не се свършила работа , € започнахме ремонти посред зима и други подобни проблеми които развал€т имиджа на града. “ова са основните проблеми когато се опитваш да решаваш куп проблеми , без да имаш ресурса за всики т€х.) ¬земете оправете един проблем и вижте дали взето от вас решение н€ма да създаде други сериозни проблеми (то че ще има проблеми ще има , но е хубаво те да се сведат до минимум - пример ще оправим васил априлов , след което ще го разкопаем да правим тунел под гарата) P.S. ј да най-важното което тр€бва да се направи е тр€бва да се направи една масова проверка на  ј“ ѕловдив , които напсоледък са само за красиво. Ќикаква функционалност от т€хна страна. ћоже да се пробва с масови уволнени€ , тогава може би ще започнат да си вършат работата и те.
+1
 
 
ўе стане по-чист , като всеки един жител на града има н€каква отговорност- към себе си, към обществото и най-вече, когато ќбщината затегне малко каиша около врата на частните превозвачи.  акво имам предвид- по-големи автобуси да пътуват, особено в час пик и тези автобуси да се движат на интервал от 5 минути, а не на 10-15, особено в час пик. ƒруго, ќбщината може да отпусне средства на фирмите, които средства да бъдат за карти за автобус. “рето, градските автобуси да се движат да по-късно, а не до 20:30 часа. “ова е първото много гол€мо решение на този проблем. ¬торото решение на този проблем е  ќЌ“–ќЋЏ“ върху неправомерното изгар€не на отпадъци- гуми и подобни простотии. јйде кажете как един Ћондон, ѕариж, при положение, че н€колко милиона души живе€т там, а не 400 000 се справ€т с този проблем??  ойто н€ма акъл в главата да бъда поне маааалко отговорен, тогава тази отговорност му € налагат контролиращите органи. “ова е.  ойто иска, да се съгласи с мен, който не иска, дреме ми, живи и здрави и по-отговорни към себе си, към природата, към обществото, защото вс€ка една човешка единица гради едно ц€ло ќбщество.
0
 
 
÷ентъра на града, на 10 метра от военна болница!
+1
 
 
ўели да затрев€ват...кое бе??? јм че нали разпродадохте общински терени и раздадохте разрешени€ за застро€ване на вс€ка пол€нка почти...
-1
 
 
 огато накарат всички —ћ,’, ,¬–,—“,я..... да плащат данъци в ѕловдив а не в √орно нанадолнище, общината ще събере достатъчно пари да инсталира прословутите филтри на комините по блоковете :)
-1
 
 
ѕо- малко коли във вътрешността на града, повече градски транспорт с електромотори. ¬ √ермани€ примерно в н€кои градове са забранени автомобили без катализатори и филтри за финни частици. ’ората си зна€т и ги оставт на големи паркинги извън града и се придвижват в последствие с градски€ транспорт. Ќо тр€бват инвестиции
0
 
 
 ато пуснат водоноските в 5:30 по улиците всеки ден!
-1
 
 
 ато се подобри градски€т транспорт на градът,като се карат по-малко мпс-та и хората си припомн€т да ход€т пеша и да карат колелета
 оментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! ¬сички коментиращи са се съгласили с ѕравилата за публикуване на коментари.
ќще новини от Ќовини от ѕловдив:

»«ѕ–ј“» Ќќ¬»Ќј
« януари 2019 г. »
пон
вто
ср€
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
¬иж още:
ќткриха €!
20:56 / 20.01.2019
јктуални теми
 онцеси€та на стадион "ѕловдив"
Ћоко в ѕърва лига, сезон 2018/2019
Ѕюджет на ѕловдив за 2019 година
√рипна епидеми€ обхвана страната
ѕловдив се кандидатира за ≈вропейска културна столица
назад 1 2 3 4 5 напред
јбонамент
јбонирайте се за mail бюлетина ни !
јбонирайте се за наши€ e-mail и ще получавате на личната си поща информаци€ за случващото се в ѕловдив и региона.
e-mail:
јнкета
ўе гласувате ли на предсто€щите местни избори?
ƒа, вече съм решил/а за кого
ƒа, но все още не съм решил/а за кого
Ќе
 олеба€ се
–ј«ƒ≈Ћ»:
Ќовини
—порт
—правочник
ќб€ви
ѕотребители
√–јƒќ¬≈:
ѕловдив
¬арна
Ѕургас
–усе
Ѕлагоевград
«ј Ќј—:
«а контакти
«а реклама
ѕравила
ѕловдивчани във facebook
RSS за новините
‘утбол на живо по телевизи€та
©2004 - 2018 ћеди€ груп 24 ќќƒ. Plovdiv24.bg - ¬сички права запазени. — вс€ко отвар€не на страница от Plovdiv24.bg, се съглас€вате с ќбщите услови€ за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). ¬ъзпроизвеждането на цели или части от текста или изображени€та става след изрично писмено разрешение на ћеди€ груп 24 ќќƒ. ћнени€та изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и ћеди€ груп 24 ќќƒ не носи отговорност за т€х. ѕостав€нето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. —айтът е разработен от ћеди€ груп 24 ќќƒ.
—айтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
—татистика: